0 รายการ - 0.00฿

อบรมบัญชีออนไลน์

"ผู้ทำบัญชีสามารถมาเรียนเก็บชั่วโมงอบรม CPD ได้ทั้งปี สำหรับผู้สอบบัญชีสามารถเก็บชั่วโมงอบรม CPA ได้ในช่วงเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2557"

สำหรับ CPA ที่อบรมผ่านและได้รับใบประกาศแล้ว ช่วย Upload สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และรูปถ่ายตอนนั่งเรียน เนื่องจากทางสถาบันจะต้องนำส่งหลักฐานดังกล่าวให้กับสภาวิชาชีพบัญชีภายใน 7 วันหลังจากสิ้นเดือน โดยดำเนินการดังนี้

1. ไปที่ "บัญชีผู้ใช้" (มุมขวาของทาง Website)

2. ไปที่ "แก้ไขข้อมูลส่วนตัว"

3. Upload สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และรูปถ่าย

"CPA ที่อบรมผ่านในช่วงเดือน 11 โปรดใช้ใบประกาศตามที่เราส่งไปให้ทาง Email เป็นหลักฐานกับสภาวิชาชีพบัญชี โดยที่ไม่ต้องสนใจใบประกาศตามที่อยู่ในระบบ Website แล้วเนื่องจากรหัสหลักสูตรตามใบประกาศในระบบ Website จะเปลี่ยนไปตามรหัสหลักสูตรในแต่ละเดือน (เช่นหากคุณเรียนจบเดือน 11 แต่มาเปิดดูใบประกาศในระบบ Website เดือน 12 รหัสหลักสูตรจะไม่ตรงกับที่ทางคุณเรียน)"

          ซีพีดี ติวเตอร์ เป็นสถาบันอบรมบัญชี สามารเก็บชั่วโมง CPD (ผู้ทำบัญชี) และ ชั่วโมง CPA (ผู้สอบบัญชี) ซึ่งสถาบันได้รับความเห็นชอบจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และสภาวิชาชีพบัญชีให้เป็นหน่วยงานพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีด้วยวิธีการอบรมบัญชีผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (E-Learning) รหัสสถาบัน 40283 (อบรมบัญชีออนไลน์) หากมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานโปรดติดต่อ คุณกฤษ 081-1711962 หรือ คุณวิน 087-6732884

 ชื่อหลักสูตร การเก็บชั่วโมง ผู้บรรยาย ราคา
E-Learning : หลักสูตรที่1 - มาตรฐานรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (ตอนที่ 1) CPD: บัญชี 6:00 อื่นๆ 0:30
CPA: บัญชี 6:00 อื่นๆ 0:30
นายธเณศ เฮงตระกูลสิน

500.00฿

หยิบใส่ตะกร้า
E-Learning : หลักสูตรที่2 - มาตรฐานรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (ตอนที่ 2) CPD: บัญชี 6:00 อื่นๆ 0:30
CPA: บัญชี 6:00 อื่นๆ 0:30
นายธเณศ เฮงตระกูลสิน

500.00฿

หยิบใส่ตะกร้า
E-Learning : หลักสูตรที่3 - เจาะลึกภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และภาษีเงินได้นิติบุคคล CPD: บัญชี 0:00 อื่นๆ 6:30
CPA: บัญชี 0:00 อื่นๆ 6:30
นายธเณศ เฮงตระกูลสิน

500.00฿

หยิบใส่ตะกร้า
E-Learning : หลักสูตรที่4 - เจาะลึกภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และภาษีธุรกิจเฉพาะ CPD: บัญชี 0:00 อื่นๆ 6:30
CPA: บัญชี 0:00 อื่นๆ 6:30
นายธเณศ เฮงตระกูลสิน

500.00฿

หยิบใส่ตะกร้า
E-Learning : หลักสูตรที่5 - การเขียนหน้ารายงานผู้สอบบัญชีในรูปแบบต่างๆ CPD: บัญชี 6:00 อื่นๆ 0:30
CPA: บัญชี 6:00 อื่นๆ 0:30
นายธเณศ เฮงตระกูลสิน

500.00฿

หยิบใส่ตะกร้า
E-Learning : หลักสูตรที่6 - การจัดทำงบกระแสเงินสด CPD: บัญชี 6:00 อื่นๆ 0:30
CPA: บัญชี 6:00 อื่นๆ 0:30
นายธเณศ เฮงตระกูลสิน

500.00฿

หยิบใส่ตะกร้า
E-Learning : หลักสูตรที่7 - การบัญชีสำหรับธุรกิจซื้อ-ขายสินค้า CPD: บัญชี 6:00 อื่นๆ 0:30
CPA: ไม่สามารถเก็บชั่วโมงได้
นายกฤษ เกตุศร

500.00฿

หยิบใส่ตะกร้า
E-Learning : หลักสูตรที่10 - การบัญชีต้นทุนเบื้องต้น CPD: บัญชี 6:00 อื่นๆ 0:30
CPA: ไม่สามารถเก็บชั่วโมงได้
นายธเณศ เฮงตระกูลสิน

500.00฿

หยิบใส่ตะกร้า
การประยุกต์ใช้โปรแกรม Excel เพื่อช่วยในการบันทึกบัญชี CPD: ไม่สามารถเก็บชั่วโมงได้
CPA: ไม่สามารถเก็บชั่วโมงได้
นายกฤษ เกตุศร

500.00฿

หยิบใส่ตะกร้า
สอนบัญชีเบื้องต้นและการวิเคราะห์งบการเงินสำหรับผู้ประกอบการและนักลงทุน CPD: ไม่สามารถเก็บชั่วโมงได้
CPA: ไม่สามารถเก็บชั่วโมงได้
นายธเณศ เฮงตระกูลสิน

500.00฿

หยิบใส่ตะกร้า
สอนจดทะเบียนบริษัท และจดทะเบียน VAT ผ่านระบบออนไลน์ CPD: ไม่สามารถเก็บชั่วโมงได้
CPA: ไม่สามารถเก็บชั่วโมงได้
นายกฤษ เกตุศร

250.00฿

หยิบใส่ตะกร้า